RE/MAX Euroopa elamispindade raport 2016


Elamispindade turg näitab kogu Euroopas tõusutrendi. RE/MAX Euroopa
elamispindade raporti alusel kujundavad järgnevatel kuudel Euroopa
kinnisvaraturgu head laenutingimused ning kõrge nõudlus ja kasvavad hinnad.Raporti kohaselt iseloomustavad madalad intressid ja soodsad laenud hetkel praktiliselt
kõiki Euroopa riike. Tulemuseks on kõrgem nõudlus, mis tõstab hindu enamikes segmentides
ja piirkondades. Näiteks Slovakkias ja Eestis on palju uusi arendusi saanud teoks tänu
soosivatele majandustingimustele. Maltal on olnud suur kasv ka üüriturul, tulenevalt üha
kasvavast välistööjõust, kes saareriiki elama asuvad. Turud nagu Portugal, Kreeka ja Šotimaa
taastuvad edukalt möödunud aastate langusest ning näitavad selgeid märke kasvavast
stabiilsusest, andes lootust tehingute arvu tõusuks tulevikus.


Kõige järsemat hinnatõusu näitavad linnad

RE/MAX ekspertide sõnul kasvasid aastatel 2015 ja 2016 eelkõige majade ja korterite müügihinnad.
Suurimat tõusu näitasid ruutmeetri hinnad linnades asuvate korterite puhul – seda kuni 13% nii
Leedus, Saksamaal kui Luksemburgis ning välistada ei saa sama kasvutrendi jätku. Samuti on
kasvanud maapiirkondades asuvate majade hinnad ning selle trendi jätkumist oodatakse ka
2017. aastal, Austrias ja Eestis võib kasvuks kujuneda orienteeruvalt 4%. Prantsusmaal,
Kreekas ja Šveitsis jätkavad selle kategooria hinnad 2017. aastal stabiilsel kursil.

2016. aastal kasvasid ka üürihinnad: 10% linnakorterite puhul Hollandis, Rumeenias
ja Hispaanias ning Maltal lausa kuni 16%. RE/MAX ekspertide sõnul jätkab kategooria
enamikes riikides kas kasvu või jääb samale tasemele.

Kõik sõltub asukohast

Üks olulisim hinnakriteerium on asukoht, ütleb RE/MAX Eesti regiooni direktor Heiti Karafin.
“Kui paljudes riikides nagu näiteks Saksamaal laienevad aglomeratsiooni alad, siis Itaalias
eelistavad noored inimesed igapäevase transpordiga liikumise vähendamiseks keskseid
asukohti suurtes linnades” ütles Karafin. Korterite müügihindade erinevus on kuni 64%,
sõltuvalt sellest, kas kinnisvara asub linna- või maapiirkonnas. Majade puhul on hinnavahe
kuni 44%.


LAE ALLA EUROOPA ELAMISPINDADE RAPORT JA ÜLEVAADE

RE/MAX elamispindade raporti kohta

RE/MAX Euroopa elamispindade raport annab ülevaatliku põhjal ülevaatliku hinnangu
Euroopa kinnisvaraturule ning seal toimuvatele arengutele, mis puudutavad
kinnisvara hinda. Kõik numbrid on keskmised ja hinnangulised ning põhinevad
RE/MAXi enda andmetel ja üldisel turu informatsioonil iga osaleva riigi kohta.